In plaats van koper zal Ik goud brengen…” Jesaja 60:17 HSV

Elk woord dat we van God Almachtig ontvangen, moet worden getoetst en beproefd. De moeilijkheden en beproevingen waar we mee te maken krijgen, zijn er niet om ons te doden, maar ze maken ons tot wie we zijn in Christus. Velen verruilen het goud voor brons omdat ze de keuze maken om de moeilijke tijden niet te verduren. Om goud daadwerkelijk goud te laten worden, moet het eerst door een bewerkingsproces heen.

Als u zich in de dag van benauwdheid slap opstelt, is uw kracht beperkt.” Spreuken 24:10 HSV

Dus er zal tegenspoed komen, want het is onderdeel van het pakket in onze wandel met God Almachtig. Wanneer de Bijbel spreekt over tegenspoed, dan wordt hiermee alle uitdagingen en beproevingen die op ons pad komen als wedergeboren christenen, bedoeld. De Bijbel zegt: Hij die overwonnen heeft, zal beloond worden. In onze vorige les hebben we ook geleerd dat het goud symbool staat voor Gods Woord. (Openbaring 3:15-18) In Gods Woord staat alles wat we nodig hebben om Gods allerbeste voor ons leven te ervaren.

De reden dat velen met de wereld zullen vergaan, is vanwege de geest van compromis. We zullen altijd beproefd en uitgedaagd worden door de kwade dingen in deze wereld om te bewijzen of we tot Jezus Christus behoren of niet. Wees daarom waakzaam want Jezus komt snel terug. Stop met compromissen te sluiten ten koste van uw geloof.

Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoisme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beerven. ” Galaten 5:19-21 HSV

Geliefde broeders, nogmaals, onderzoek uzelf op of u in het geloof bent of dat u concessies doet aan uw redding.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik heb berouw dat ik concessies heb gedaan en heb toegegeven aan mijn vlees. Help mij door de Heilige Geest om moelijke tijden te verduren in Jezus Christus machtige naam.

Lees ook:
Vervang het goud niet voor zilver