We looked for peace, but no good came; and for a time of health, and behold trouble!” Jeremiah 8:15

Many are moving from one place to another to find rest. Yet they can’t obtain it. The solution is Jesus. Read Colossians 1:20.

The reason for the lack of no peace or health is due to lack of prayer and evangelism. Jeremiah 30:13 says that ‘There is none to Plead thy cause… ‘

So when we don’t pray for God’s intervention in our earthly realm things will not change. As God’s army, He (God) is given us the mandate to permit and refuse things that we don’t want to see here on earth (read Mathew 18:18).

As you intercede today, ask of God’s mercy and bind the spirit of disharmony, fighting, war, disagreement and sickness. Loose the spirit of peace and health in Jesus name.
__________________________________

Zet vrede & gezondheid vrij vandaag!

Wij verwachtten vrede, maar er kwam geen vrede. We hoopten op genezing, maar er was alleen diepe ellende.” Jeremia 8:15

Vele gaan van een plek naar een ander om rust te vinden. Toch kunnen ze het niet vinden. De oplossing is Jezus. Lees Colossenzen 1:20

De reden voor het ontbreken van vrede en gezondheid is door gebrek aan gebed en evangelisatie. Jeremia 30:13 zegt dat ‘niemand is er, die het voor u opneemt…’

Dus wanneer wij niet bidden voor Gods tussenkomst in onze aardse atmosfeer dan zullen er geen dingen veranderen. Als Gods leger, heeft Hij (God) ons de mandaat gegeven om toe te staan en te weigeren dat wat wij niet willen zien hier op aarde (lees Mattheüs 18:18)

Terwijl u op de bres staat in gebed, vraag voor Gods barmhartigheid en bind de geest van verdeeldheid, ruzie maken, oorlog, onenigheid en ziekte. Zet de geest van vrede en gezondheid vrij in Jezus Naam!