Scroll Top

Naar wie kijkt u? Als u naar Jezus kijkt dan moet alles in uw ziel en lichaam ook naar Jezus kijken. Dat is er wat er gebeurd als u uzelf gebiedt om naar God te kijken dan moet alles zich conformeren naar Jezus. Uw situatie, waar u in zit, hoe u zich voelt, wat u denkt. Dus prijs De Heere! We gaan De Heere vandaag prijzen, loven en danken! Voor alles wat Hij heeft gedaan maar ook vooral voor ALLES wat Hij nog gaat doen want dat is geloof!

Als u De Heere kan prijzen terwijl u nog niks met uw natuurlijke oog ziet dat is geloof! Geloof is wanneer u zichzelf uitstrekt ondanks de situatie, ondanks wat er door u heen gaat, ondanks wat u hoort, ondanks wat mensen van u zeggen of vinden. Is het een doktersrapport? Wat het dan ook mag zijn, deze dag wil ik bemoedigen om u zelf uit te strekken in geloof en te zeggen: “Vader, ik grijp ALLES wat u voor mij heeft!”

De Heere wilt dat we in dit vasten een mentaliteit hebben als een geweldenaar! En wat doet een geweldenaar volgens De Bijbel? Die grijpt ernaar (Mattheüs 11:12)! Er is een oogst! En die oogst die moet u grijpen! Het is van u! U bent geen slachtoffer maar meer dan een overwinnaar (Romeinen 8:37)! Weet u wat dat betekent? Een overwinnaar wint één keer een wedstrijd maar als u meer dan een overwinnaar bent dan is winnen uw mentaliteit! Het is deel geworden van uw natuur! Halleluja!

Dus we gaan De Heere loven en prijzen. Want Híj is goed en zeer te prijzen! Heeft Hij al niet iets geweldigs voor u gedaan? Waarom kunt u Hem niet vertrouwen voor meer? Want dat is ook wat oogst doet! Als u al eerste vruchten ziet verschijnen dan moet u weten dat uw oogst op komst is!

Prijs uzelf door die situatie heen! Loof De Heere door ALLES heen in de Naam van Jezus!

Kom, prijs de Heer! Prijs de Heer met alles wat je hebt! Kom, prijs de Heer!” Ik wil niets vergeten van wat Hij voor mij heeft gedaan. Hij vergeeft alles wat ik verkeerd heb gedaan. Hij geneest al mijn ziekten. Hij redt mijn leven van de dood. Hij is altijd liefdevol en goed voor me. Hij stort zijn goedheid over mij uit. Hij geeft mij de kracht van mijn jeugd terug. Hij maakt me weer zo sterk als toen ik jong was, zo sterk als een jonge arend.” Psalmen 103:1‭-‬5 BB