Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” Johannes 8:36 HSV

Het Bloed van Jezus Christus heeft ons de eeuwige vrijheid gegeven.

De Bijbel zegt: Hij stierf voor onze overtredingen.

Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.” Romeinen 4:25 HSV

Dank God vandaag dat u vrij bent en weet dat hier geen twijfel aan is want Jezus Christus heeft hiervoor aan alle eisen voldaan.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor mijn vrijheid in Christus. In Jezus’Naam. Amen.