De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, [Open 7:17} Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.” Psalmen 23:1-3 HSV

Dank God Almachtig voor de onuitputtelijke voorziening in mijn leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw voorziening in Jezus’Naam. Amen.