PRAYER CHANGES THINGS

WHWC is enorm gepassioneerd als het gaat om krachtige voorbede! Als gemeente doen wij veel activiteiten maar voorbede en evangelisatie zijn de slagaders van dit huis! Gebed is de zuurstof waar elke Christen van leeft! Als uw geestelijke motor niet genoeg is geolied dan komt u vast te zitten in uw wandel met De Heer. Jezus is zelf ook een man van gebed èn Jezus doet nog steeds dagelijks voorbede voor ons!

Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven! Wat nog belangrijker is: Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God waar Hij ook voor ons pleit.” Romeinen 8:34

Wilt u overwinningen behalen dan moet u minder praten en meer (voor)bidden! Christenen verdoen veel tijd aan klagen maar klagen verandert uw situatie niet! Het is tijd dat u opstaat van dat gezwolgen zelfmedelijden van uw ziel! Klaagliederen en zelfmedelijden feestjes zijn voorbij in de Naam van Jezus! Het is tijd dat u de opstandingskracht ervaart van Jezus Christus! God heeft ons krijgshelden gemaakt, geen angsthazen! Jezus wilt dat u de duivel confronteert en in de aanval gaat!

Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en de machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen.” Efeziërs 6:12-13

Veel Christenen denken dat ze alleen de Hemel ervaren na hun fysieke dood maar God wilt dat u de Hemel ervaart hier op aarde! Er zijn zoveel beloftes die God ons heeft gegeven in Zijn Woord, De Bijbel. De vraag is: wat doen we ermee? Hij heeft het niet alleen aan ons beloofd maar Hij heeft het gezworen bij Zijn eigen Naam! Het wordt tijd dat u Gods Woord over u leven uit bidt!

Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet, te ontzenuwen, alle barrières tussen God en de mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus.” 2 Corinthiërs 10: 5

Met U (God) immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over muren .” Psalm 18:30

Heeft u het idee dat uw gebeden niet verder komen dan het plafond? Bent u moe dat u geen resultaat ziet? Kom uw gebedsleven versterken en wordt onderwezen om een militante Christen te zijn!

THE HOUR OF GRACE

Voordat de Sunday sermon begint gaat er een krachtige voorbede aan vooraf! Deze krachtige voorbededienst genaamd “The hour of Grace” kunt u niet missen! Hier worden gebed strategieën onderwezen die u een militante Christen maakt! Wij zijn soldaten in het leger van de Heer. Smeekbedes zijn voor mensen die God niet kennen! Het is tijd dat we weten wie we zijn in Christus! Geen slappe hap maar je mannetje staan als het aankomt in gebed! Er zit kracht in Het bloed van Jezus, in Zijn belofte en eed!

THE PRAYER OF GRACE

Wij sluiten onze samenkomsten altijd af met het volgende gebed:

May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit continue to abide with us, now and forever more.
Surely, His goodness and mercy shall follow us all the days of our lives and we shall dwell in the house of the Lord now and forever more. Amen.


  JOIN US

  JOIN US! COME AND LET US PRAY

  Do you want to learn how to pray, or join us in prayer? You are more than welcome!
  JOIN US

  THE PRAYER OF SALVATION

  Misschien kent u Jezus niet persoonlijk en wilt u Hem graag leren kennen. Of misschien bent u afgevallen van het geloof. Vandaag kan een nieuw begin zijn als u daarvoor kiest!

  We denken vaak dat we perfect moeten zijn om Jezus aan te kunnen nemen in ons leven. Maar de waarheid is dat we onszelf niet kunnen veranderen anders hadden we dat allang gedaan! Kom zoals u bent! God houdt teveel van u om u zo te laten!

  LATEN WE SAMEN BIDDEN EN ZEG HARDOP MET MIJ (EN MEEN HET MET UW HELE HART)

  Dear Lord Jesus, I know that I am a sinner, and I ask for Your forgiveness. I believe You died for my sins and rose from the dead. I turn from my sins and invite You to come into my heart and life. I want to trust and follow You as my Lord and Savior. In Your Name.
  Amen.

  Gefeliciteerd! U heeft de beste beslissing gemaakt in uw leven! Welkom in de familie van Christus Jezus! Het is belangrijk dat u naar een kerk gaat om opgebouwd te worden in uw geloof. U heeft namelijk een nieuw leven ontvangen door dit gebed. En met dit nieuwe leven, is uw geest vernieuwd (herboren)! Aan de buitenkant ziet u geen verschil maar u heeft een nieuwe natuur ontvangen! En om alles hierover te weten en te leren is het goed om onderwezen te worden. U heeft daarin begeleiding nodig.

  Mocht u assistentie nodig hebben bij het zoeken van een kerk in uw buurt dan helpen wij u graag. U bent natuurlijk ook van harte welkom in één van onze samenkomsten! Blijf gezegend!

  Want als je met je mond hardop zegt dat Jezus de Heer is, en met je hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en levend heeft gemaakt, ben je gered.” Johannes 10:9-10