Let that which the enemy meant for evil in your life let God turn it around for your good. In Genesis 50: 20 we saw how Joseph spoke to his brothers. Now Joseph went through a lot of things with his own blood brothers to even curse them to die. Instead he saw God’s hand in all he had been through for the sake of a generation.

Job also prayed for his friends who mocked at him in his trying times (Job 42:10). The Bible said that The Lord turned his captivity around and cause the later days of Job to be greater than the beginning.

Jesus while on the cross asked forgiveness from His Father for them that persecuted Him (Luke 23: 34). Jesus asked us to do likewise in Mathew 5:44.

This is the time to pray for God’s mercy to all who have persecuted you and have done you evil. Pray that God Almighty should not hold it against them. Then the way you are feeling right now or the situation that you are in will experience a turn around in Jesus name. Let every evil be turned around for your good. Amennn!
__________________________________

Bid voor uw vijanden

Laat dat wat de vijand kwaadschiks in uw leven heeft beraamt, laat God dat omkeren ten goede voor u. In Genesis 50: 20 lezen wij hoe Jozef sprak tegen zijn broers. Nu, Jozef ging door vele dingen heen met zijn eigen bloedbroeders, hij vervloekte hen zelfs te sterven. Desondanks zag hij Gods hand in alles waar hij doorheen was gegaan terwille van een generatie.

Job bad ook voor zijn vrienden die hem uitlachten toen hij door zware tijden heen ging (Job 42:10). De Bijbel zegt dat De Here Jobs gevangenschap omkeerde. De Here zorgde ervoor dat, aan het einde van Jobs leven, Job zijn einde meer glorieus was dan het begin.

Terwijl Jezus aan het kruis hing, vroeg Hij Zijn Vader vergeving voor diegenen die Hem vervolgden (Lucas 23: 34). Jezus vraagt ons hetzelfde te doen in Mattheüs 5:44.

Dit is de tijd om te bidden voor Gods barmhartigheid voor ieder die u onheus heeft behandeld of u kwaad heeft aangedaan. Bid dat God Almachtig het hen niet kwalijk neemt. Dan zal de manier hoe u zich voelt momenteel en de situatie waarin u zich bevindt een verandering ervaren in Jezus Naam. Laat elk kwaad worden omgekeerd ten goede van u. Amennn!