Nederland liever een republiek dan een koninkrijk? Minister president capabel genoeg voor deze economische tijd? Bezuinigingsmaatregelen van deze coalitie effectief? God wilt niet dat wij ons mengen in politieke discussies. Maar wij zijn geheel anders: wij hebben Christus leren kennen (Efeziërs 4:20). God heeft ons een stem gegeven in de geestelijke atmosfeer om zaken te veranderen in De Geest!

Herinner de gelovigen eraan dat zij de overheid en het gezag moeten gehoorzamen. Zij moeten bereid zijn om altijd het goede te doen.” Titus 3:1

Als Christenen horen wij te bidden voor de burgermeester in onze stad, de regering en het koningshuis. Wij dienen te bidden voor de Nederlandse politici. Als wij willen dat Jezus wordt verhoogd in Nederland dan horen wij voor een gunstig geestelijk klimaat te bidden waar het evangelie van Jezus Christus de vrije doorgang heeft.

Wat ik van je vraag, komt hierop neer: bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen. Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de Here vrij in alles kunnen dienen.” 1 Timotheüs 2:1-2

Laten wij vandaag op de bres staan voor de politieke leiders in dit land! Zij die verantwoordelijk zijn om wetsvoorstellen te schrijven, goed te keuren en uit te voeren. Laten wij bidden voor de koning en zijn familie dat er een gelegenheid komt dat zij het evangelie zullen horen en Jezus ook zullen aannemen in hun leven. Daarnaast bidden wij voor de politie, marechaussee en het leger. Zij doen allemaal hun werk en zonder hen zouden wij geen orde hebben in dit land!

Dat is pas goed politiek correct bezig zijn!