Scroll Top

En zie, nu heeft de HEERE mij in het leven behouden, zoals Hij gesproken heeft. Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat de HEERE dit woord tot Mozes gesproken heeft, toen Israël door de woestijn trok, en nu, zie, ik ben vandaag vijfentachtig jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu, om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef mij dit bergland, waarover de HEERE op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de Enakieten waren, en grote versterkte steden. Misschien zal de HEERE met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de HEERE gesproken heeft.”
‭‭Jozua‬ ‭14:10-12‬ ‭HSV

God is altijd getrouw om Zijn Woord in ons leven te eren. Kaleb wachtte vijfenveertig jaar en God hield toch Zijn Woord in zijn leven.

Wij allen moeten weten dat God geen ledige woorden heeft. Wat Hij zegt is wat Hij doet. Daarom moeten we vasthouden aan wat Hij ons heeft beloofd en niet aan onze gevoelens of omstandigheden. Voorzeker zal Hij het goedmaken in ons leven zoals Hij heeft beloofd.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?”
‭‭Numeri ‭23:19‬ ‭HSV

We moeten niet ophouden met bidden vanwege een vertraging van de manifestatie van Gods beloften (Lukas 18:1-8). We moeten leren om de beloften onze enige waarheid en werkelijkheid te maken in onze wereld van invloed en in alles wat we zeggen en doen, wetende dat het soms later is, zal het voorzeker totstand komen.

Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven. [Heb. 10:37, 38.]”
‭‭Habakuk‬ ‭2:3‬ ‭HSV

We moeten geobsedeerd zijn met Gods beloften en profetieën over ons leven!!!!

Zevenvoudig Herstel!!!!
Financiele Doorbraak!!!!
Overvloed!!!!
Goddelijke Versnelling vanuit de put naar het paleis zoals bij Jozef!!!!

Alles is de Uwe in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om geobsedeerd te zijn met Uw beloften en profetieën over mijn leven in Jezus’Naam. Amen.