En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” Mattheüs 26:39 HSV

We zien hier hoe onze Meester Jezus zich overgaf aan Gods wil door toe te laten dat Zijn wil werd gebruikt door die van God. Jezus weigerde zichzelf te doen wat Hij wilde, zodat Gods wil de overhand kon nemen over Hem. Het was Zijn keuze om dat te doen.

Wanneer u de bovenstaande tekst leest, kunt u zeggen: “Ja, maar Hij is Jezus, daarom kon Hij dat doen.” Nou, Jezus was ook gewoon 100% mens, net zoals u en ik.

maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mens gelijk te worden.” Filippenzen 2:7 HSV

Dus Jezus Christus was gewoon gelijk aan ons. De Bijbel zegt: “… en aan de mens gelijk geworden.” (Lees Hebreeën 2:14)

De vraag is: Hoe heeft Hij het kunnen doen? Zodat wij het ook kunnen doen. Hier is het geheim!

hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” Hebreeën 9:14 HSV

Dus Jezus Christus onze Heer kon Zijn taken alleen volbrengen door de hulp van de Heilige Geest. De Bijbel zegt: “ Die door de eeuwige Geest Zichzelf aan God geofferd heeft…”

Bij alle kleine dingen die God Almachtig u vraagt te doen, zal de Heilige Geest u helpen, als u zichzelf tenminste overgeeft om datgene te doen wat God van u vraagt. U zult dan dezelfde resultaten bereiken en zelfs meer dan wat onze Heer Jezus Christus heeft volbracht terwijl Hij op aarde was (Lees Johannes 14:12).

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Help me mijzelf, geleid door Uw Geest, over te geven aan Uw genade in Jezus’ Naam. Amen.