“ Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd; beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen.” Psalmen‬ ‭25:3‬ ‭HSV

God zal ons niet beschamen wanneer we op Hem wachten en de lasten van elkaar dragen.

Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.” Galaten‬ ‭6:2 HSV

Bid vandaag voor elkaar en draag elkaars lasten en door dat te doen volbrengen we de wet van de liefde van Christus.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij vandaag door Uw Geest om effectief en vurig te bidden voor mijn broeders in Christus die door moeilijkheden gaan in Jezus’Naam. Amen.