Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht U.” ‭Psalmen‬ ‭25:21‬ ‭HSV

God Almachtig is meer geïnteresseerd in ons hart terwijl we op Hem wachten dan dat wat we tegen Hem zeggen. De gesteldheid van onze hart in onze toenadering tot God is heel belangrijk. God wil Zichzelf sterk bewijzen terwille van ons wanneer we tot Hem naderen met oprechtheid en vroomheid van het hart.

Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” 2 Kronieken 16:9 HSV

Terwijl u vandaag wacht op de Heere, vraag de Heilige Geest om uw hart te doorzoeken en u die dingen te openbaren die u blokkeert in uw gemeenschap met God.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Doorzoek mijn hart door Uw Geest en onthul mij die dingen die mij hinderen om U met oprechtheid en vroomheid van hart te benaderen in Jezus’Naam. Amen.