HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden.Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag.” Psalm‬ ‭25:4-5‬ ‭HSV

We zijn uit God geboren om in alles wat we doen of zeggen op Hem te vertrouwen. De reden waarom onze woorden en handelen soms niet wordt bijgestaan door de dunamis van God, is omdat we vanuit onszelf spreken en handelen zonder dat we op Hem wachten om door ons heen te spreken of te handelen.

Jezus Christus onze Heer sprak en handelde alleen omdat God dat door Hem heen deed. Dat betekent dat Hij altijd op God wachtte om te spreken en te handelen.

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,  maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.” ‭Johannes‬ ‭14:10‬ ‭HSV

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.. [Deut. 18:18, 19.]” ‭‭Johannes ‭12:49‬ ‭HSV

Jezus Christus is ons voorbeeld voor het op God wachten. Zijn succes in Zijn bediening is verbonden met Zijn wachten op instructie. Hij handelde of sprak nooit vanuit Zichzelf, daarom werden Zijn woorden en handelingen altijd bijgestaan door de wonderbaarwerkend vermogen van God.

We zijn ook geroepen voor dezelfde bediening als Christus en om dezelfde resultaten te hebben die Hij had. Om deze reden is het wachten een vereiste voor elk gelovige in Christus.

Wacht vandaag in stilte op Gods goddelijke instructie in alles wat u doet en zegt in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Op U wacht ik de gehele dag voor goddelijke instructie aangaande Uw plan en doel voor mijn leven in Christus. In Jezus’Naam. Amen.