Zij allen  wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.” ‭‭Psalmen‬ ‭104:27-28‬ ‭HSV

Op God wachten zorgt ervoor dat Hij datgene wat Hij in Zijn hand houdt loslaat ten goede van u. De hand van de Heere spreekt in deze tekst over Zijn kracht, middelen en richting voor ons leven. God wil ons gebruiken om Zijn wijsheid en kracht te tonen in deze wereld. Dat is onze plaats in Hem. Maar dit kan alleen gebeuren wanneer we leren op Hem te wachten als bron en leidsman van ons leven in alles wat we doen en zeggen.

Voorts, wanneer we wachten, voorziet Hij in ons in alle dingen wanneer we vertrouwen op dat Zijn Almachtigheid in ons Zijn wijsheid, kracht, richting in en door ons heen toont. Ook zorgt Hij ervoor dat we Zijn bovennatuurlijke voorziening in onze noden en dat van anderen ervaren.

Daarom zei de Psalmist:

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting.” Psalm‬ ‭62:6‬ ‭HSV

Terwijl U vandaag op Hem wacht, verwacht dan dat Gods Goddelijke voorziening uw bron van troost is en verwacht ook dat Hij Zijn macht en wijsheid door u heen toont en u een zegen maakt naar uw gemeenschap, familie, vrienden en generatie in Jezus’ Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dan U voor Uw Woord. Ik vertrouw op Uw Goddelijke voorziening in mijn leven, familie, vrienden en geliefden. Gebruik mij als toonbeeld van Uw kracht en wijsheid in deze wereld in Jezus’Naam. Amen.