Zij allen  wachten op U, dat U hun voedsel geeft op zijn tijd. Geeft U het hun, zij verzamelen het, doet U Uw hand open, zij worden met het goede verzadigd.” Psalmen‬ ‭104:27-28‬ ‭HSV

Als kinderen van de Allerhoogste God, is het niet in ons vermogen om in onze noden te voorzien zonder de almacht van God in werking te stellen. Dit is de reden waarom God Zichzelf introduceerde aan Abraham als God Almachtig, in het Hebreeuws El Shaddai (Genesis 17:1). Het betekent de enig met de kracht en het vermogen om in elk nood in ons leven te voorzien.

Daarom kunnen we allen van Hem ontvangen wanneer we leren op Hem te wachten.

Op God wachten is de enige manier waarop we Zijn Almacht uitnodigen voor de volledig voorziening in onze noden (Filippenzen 4:19).

Vandaag terwijl u op God wacht verwacht Zijn bovennatuurlijkheid te voorzien in al uw noden in Jezus’Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik vertrouw erop en verwacht dat U in al mijn nodig voorziet terwijl mijn ziel op U wacht in Jezus’Naam. Amen.