Scroll Top

Wacht op de HEERE  houd u aan Zijn weg. Dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten, u zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.” Psalmen 37:34 HSV

Het is heel belangrijk dat we de weg van de Heere volgen of aanhouden terwijl we op Hem wachten zodat Hij ons verhoogd om de aarde te bezitten.

We moeten leren om het kwade te vermijden en het goede te doen ongeacht het gedrag van de kwaaddoeners om de aarde te bezitten.

 

Keer u af van het kwade, doe het goede en bewoon de aarde voor eeuwig. Want de HEERE heeft het recht lief en zal Zijn gunstelingen niet verlaten; voor eeuwig worden zij bewaard, maar het nageslacht van de goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen.” Psalmen 37:27-29 HSV

Wij allen moeten begrijpen dat het Christendom geen religie is, maar een manier van leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, dank U voor Uw Woord. Help mij om constant Uw weg te houden en te gehoorzamen terwijl ik op U wacht in Jezus’Naam. Amen.