Scroll Top

Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.” 2 Corinthiërs 3:5 HSV

Gods genade werkt het beste wanneer we onzelfzuchtig zijn. Wanneer u onzelfzuchtig bent, dus wanneer u zich niet bewust richt op waartoe uzelf in staat bent, maar waartoe God Almachtig in staat is, dan wordt het makkelijk om in Gods genade te functioneren (Lees 2 Samuel 16:5-13).

Dit is het verhaal van Koning David toen hij door moeilijke tijden ging. Hij werd enorm onzelfzuchtig, echt indrukwekkend. In plaats van dat hij zijn autoriteit, als koning zijnde, uitoefende, vernederde hij zichzelf en liet Gods genade toe om te bewegen.

Verder zei David tegen Abisai en tegen al zijn dienaren: Zie, mijn zoon, die uit mijn lichaam is voortgekomen, staat mij naar het leven; hoeveel te meer dan nu de Benjamiet! Laat hem begaan en mij vervloeken, want de HEERE heeft het hem gezegd. Misschien zal de HEERE mijn ellende aanzien, en zal de HEERE mij het goede weer teruggeven, in plaats van zijn vervloeking deze dag.”
2 Samuel 16:11-12 HSV

Onzelfzuchtigheid trekt altijd Gods genade (kracht) aan om ten goede van u te werken.

… want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.” 1 Petrus 5:5 HSV

Hoogmoed is zelfzuchtigheid of egoïsme en nederigheid is onzelfzuchtigheid. Genade wordt alleen aangetrokken door onzelfzuchtigheid.

Aan het eind keerde God Almachtig de gevangenschap van koning David om en vroeg Shimei om vergeving (Lees 2 Samuel 19:18-23)

Laten we samen bidden en zeg hardop met mij:

Hemelse Vader,

Ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij de wortel laat zien voor het handelen in Uw Genade in Jezus Naam. Amen

Comments (1)

[…] Onzelfzuchtigheid trekt Gods… Vandaag Selflessness Attracts… Vandaag […]

Comments are closed.