Scroll Top

Een psalm van David. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends. Psalmen 103:1-5

Meestal houdt de vijand ons voor de gek door ons te richten op wat we niet hebben in plaats van wat we hebben of op wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan en een houding van lofprijs te hebben.

Onze bovenstaande Bijbeltekst zegt in vers twee:”… vergeet geen van Zijn weldaden.”

Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Psalmen 103:2

Begin vandaag uw week met God Almachtig te prijzen en dankbaar te zijn voor alles wat Hij voor u heeft gedaan in Jezus Christus machtige naam. Onthoudt alles wat Jezus voor u heeft gedaan. Denk erover na en laat de geest van lofprijs en dankbaarheid uw dag beheersen.

Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah! Psalmen 150:6 SVV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik ben dankbaar voor al hetgeen u voor mij hebt gedaan in Jezus Christus machtige naam. Amen.  

Comments (1)

[…] Onthoudt de goedheid van de Heer Vandaag Remember The Goodness Of The… Vandaag […]

Comments are closed.