Scroll Top

Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterst, zelfs tot in de dood aan het kruis.” Filippenzen 2:8 HTB

Zonder onderwerping van onze Heer Jezus Christus zal er geen redding zijn. Laten we hier eens een tijdje over nadenken.

Iemands vrijheid of bevrijding is in onze onderwerping aan God om Zijn Woord te gehoorzamen. Bijvoorbeeld:

En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.” Markus 16:15 AMP

Welnu, als we ons als kinderen van God Almachtig niet onderwerpen aan dit Schriftgedeelte, zullen velen sterven en naar de hel gaan vanwege onze ongehoorzaamheid.

Dankzij de gehoorzaamheid van Jezus Christus om te sterven aan het kruis is er redding voor ons allemaal gebracht vandaag vandaag de dag.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om tegen elke prijs te gehoorzamen door Uw Geest in Jezus Christus machtige naam. Amen.

Comments (1)

[…] Onderwerp uzelf aan God (Deel 8) Vandaag Submit Yourself To God (Part 8) Vandaag […]

Comments are closed.