Scroll Top

Hij moet meer worden, ik echter minder.” Johannes 3:30 HSV

Johannes zei: “Hij moet meer worden, ik echter minder.”

Onderwerping is iets wat u zelf doet, waarbij u uw plaats erkent en de autoriteit van God over uw leven. Toen Johannes de Doper hoorde over wat Jezus Christus aan het doen was, probeerde hij niet om met Hem te concurreren of Hem te bekritiseren, hij erkende wie Jezus Christus is en koos ervoor om te onderwerpen.

Om te weten wie God Almachtig is, moeten we leren om het vlees dagelijks te kruisigen en te vergeten wat we denken te weten zodat we leren wie God Almachtig is.

God Almachtig wil Zichzelf door ons als kerk en individu heen tonen, maar we moeten de kracht van onderwerping leren kennen, zodat de wereld meer van God in ons ziet.

Ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.” Filippenzen 3:8 HSV

Dus voor ons om Jezus Christus te kennen in ons leven, of om Jezus meer te laten worden in ons leven, moeten we ervoor kiezen om te vergeten wat we denken te weten, zodat we weten wie Hij echt is voor ons. Hij moet in alle dingen meer worden in ons en wij moeten minder worden in onze eigen wegen (vleselijke lusten) in alle dingen. Zodat de wereld niet meer ons ziet, maar Jezus Christus aan het werk in ons herkent. We kunnen deze plaats alleen bereiken door de hulp van de Heilige Geest door onszelf te onderwerpen aan God Almachtig in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik moet minder worden in alle dingen en moge U meer worden op elke gebied in mijn leven in Jezus Christus machtige Naam, Amen.