Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God,  om uw lichamen aan God te wijden  als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid  om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” Romeinen 12:1-2 HSV

Het is onmogelijk om Gods wil te kennen of in Zijn wil voor uw leven te wandelen, zonder onderwerping. Veel mensen vinden het moeilijk om Gods wil te kennen of Zijn wil in praktijk te brengen in hun leven omdat zij zichzelf niet als levend offer aan God wijden. Sommige zeggen dat het moeilijk is. God Almachtig zal ons nooit iets vragen, wanneer Hij ons niet de genade en het vermogen ervoor heeft gegeven. De genade om te doen zit in Gods Woord. Het Woord van God is de genade van God.

De vertegenwoordiging van onze leden als een toegewijd werktuig naar God Almachtig, is een kwestie van kiezen. U moet gewillig zijn om hetgeen God zegt in praktijk te brengen en uzelf over te geven aan wat Hij zegt. Wanneer u op deze wijze begint te handelen, zal u de toereikendheid van Gods genade, werkend in uw leven, ervaren en Zijn wil voor u zal heel duidelijk zijn in Jezus Christus machtige Naam.

God Almachtig behaalt glorie uit onze zwakheid en zet deze om in kracht door Zijn speciale genade die in, met en over ons leven werkzaam is.

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.” 2 Korinthiërs 12:9 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik veraangenaam mij in mijn zwakheden zodat Uw kracht op mij mag rusten in Jezus Christus machtige Naam, Amen.