Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God.  Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.” 2 Korinthiërs 2:5-6 HSV

Wij willen altijd op onze eigen kunnen vertrouwen in het dienen van God. Omdat wij zo getraind zijn door onze natuur en door de wereld voordat wij wederom geboren werden. En dit is waar velen gefrustreerd raken. God is niet afhankelijk van ons om Zijn plan voor ons leven te volbrengen. Hij rekent op Zichzelf en wat Hij, uit onze gebreken, van ons kan maken. Daarom vraagt Hij ons om te onderwerpen aan Hem zodat Hij Zijn werk in ons leven effectief kan doen.

Daarom zegt ons hoofdtekst: “Onze toereikendheid is niet van onszelf maar van God.”

Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.” Jakobus 4:10 HSV

Het gaat niet om onze eigen plannen. Het gaat om Gods plan en doel voor ons leven. En zonder onderwerping zullen wij nooit begrijpen wat God Almachtig voor ons in petto heeft. Want onderwerping brengt verhoging en zorgt ervoor dat wij Gods doel voor ons leven volbrengen.

Gods vermogen (Zijn Genade) werkt het beste in ons leven als wij onszelf aan Hem onderwerpen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik onderwerp mijn eigen kunnen aan U en kies ervoor om Uw Genade toe te laten om effectief in mijn leven te werken in Jezus Christus machtige Naam, Amen.