U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.” Galaten 5:4 HSV

De wet was krachteloos door het vlees. Dat is menselijke beredenering en kunnen. Daarom kunnen wij niet op ons eigen inspanning vertrouwen om met God Almachtig te wandelen.

Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees  en dat omwille van de zonde, en  de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.” Romeinen 8:3-4 HSV

Bovendien wordt ons gevraagd, onszelf aan de Heer te onderwerpen zodat Gods genade zichtbaar wordt in ons leven. Zonder onderwerping wordt er geen genade gegeven om Gods plan en doel voor ons leven te volbrengen. Want het vlees zal God nooit behagen.

En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.” Romeinen 8:8 HSV

Jezus Christus ons voorbeeld, leidde Zijn leven hier op aarde door onderwerping en moest elke instructie van God Almachtig opvolgen om te kunnen slagen. Dat is waarom Hij (Jezus Christus) zei: “Ik doe wat Ik Mijn Vader zie doen en zeg wat Hij zegt.”

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,  maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.” Johannes 14:10 HSV

Laten we in de voetstappen van Christus Jezus volgen, door te onderwerpen aan autoriteit.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest zodat ik mij aan U kan onderwerpen in alles wat ik doe en zeg in Jezus Christus machtige Naam. Amen.