Bekleed u met de hele wapenrustig van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” Efeziërs 6:11-12 HSV

Wanneer we onderwerpen aan de door God geplaatste autoriteit in Zijn Kerk, want het onderwerpen aan Gods geestelijke overheid is hetzelfde als aan Hem onderwerpen, kunnen we standhouden tegen de strategieën van de duivel tegen ons. Daarom begon Paulus de apostel met Efeziërs 6:1-10.

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redenering af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachten gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.” 2 Korintiërs 10:3-6 HSV

De Bijbels zegt in 2 Korinthiërs 10:6: … zodra uw gehoorzaamheid (als individu of als kerk) volkomen zal zijn.

Met andere woorden, onderwerping en gehoorzaamheid aan God is de sleutel om de volledige heerschappij in het leven te hebben over alle machten, tronen, vorstendommen en geestelijke kwaad in hoge plaatsen en wereldbeheersers van de duisternis van deze wereld.

Concluderend, we onderwerpen aan God om als priesters en koningen te heersen in deze wereld in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik regeer als een priester en koning van God Almachtig, want ik ben een nederig en gehoorzaam kind in Jezus Christus machtige naam. Amen.