Scroll Top

En Paulus zei, terwijl hij de ogen op de Raad gevestigd hield: Mannenbroeders,  ik heb voor God met een volkomen zuiver geweten gewandeld tot op deze dag. Maar de hogepriester Ananias beval hen die bij hem stonden hem op de mond te slaan. Toen zei Paulus tegen hem: God zal ú slaan, witgepleisterde wand!  Zit u hier om een oordeel over mij uit te spreken overeenkomstig de wet, en geeft u bevel, tegen de wet in, mij te slaan? En zij die daarbij stonden, zeiden: Scheldt u de hogepriester van God uit? Toen zei Paulus: Ik wist niet, broeders, dat hij hogepriester is; want er staat geschreven:  U mag geen kwaad spreken van de leider van uw volk.” Handelingen 23:1-5 HSV

We kunnen allemaal toegeven dat het oneerlijk voelt om te onderwerpen aan onrechtvaardige autoriteit. En soms willen wij het heft in eigen handen nemen. Maar het is gewoon een val van de vijand om ons leven te vernietigen. Bovendien, ongeacht hoe de vijand ons behandeld, verwacht God Almachtig dat wij ons onderwerpen en Hem toelaten om de rechter te zijn. Wanneer wij het heft in eigen handen nemen, verheffen wij onszelf God en kan God Almachtig niets doen tegen de onrechtvaardige autoriteit.

Paulus had volkomen gelijk met wat hij tegen de hogepriester zei, gebaseerd op de manier hoe hij werd behandeld, maar in Gods Ogen zat hij fout. We moeten leren om ons niet tussen de geheime geestelijke dingen te komen, die zijn ingesteld door God. Alleen God kan de autoriteit die Hij in Zijn Kerk heeft geplaatst, aanpakken.

U mag de rechters niet vervloeken, en de  leiders van uw volk mag u niet verwensen.” Exodus 22:28 HSV

Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt.” Judas 1:9 HSV

Het is niet aan ons hen te veroordelen. Dit zijn geheime instituten die door God Almachtig in Zijn Kerk zijn geplaatst en het is aan Hem hen te disciplineren zoals het Hem behaagt.

Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.” Romeinen 14:4 HSV

God verwacht van ons dat wij voor hen bidden in plaats van dat wij hen veroordelen. Dat is wat de liefde doet. Want de ware liefde van God gelooft het beste in alle dingen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help ons om te onderwerpen aan onze leiders door voor hen te bidden in plaats van hen te kruisigen in Jezus Christus machtige Naam, Amen.

Comments (1)

Comments are closed.