Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadaardige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goeddoet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis van hem, en u weet dat ons getuigenis waar is.” 3 Johannes 1:9-12 HSV

We hebben soms mensen in denominaties die zich niet willen onderwerpen aan de over hen geplaatste autoriteiten, maar ze houden ervan als anderen zich onderwerpen aan hen. Dit zijn de mensen die Gods autoriteit in Zijn Kerk aan het saboteren zijn en hun eigen volgers in Christ aan het maken zijn,

Johannes de apostel had dezelfde ervaring in Zijn tijd en vermaande de kerk van God om het kwade niet te imiteren. Want een rebelse geest geeft alleen geboorte aan rebelse mensen. Als kinderen van de Allerhoogste God moeten we voorzichtig zijn met het soort autoriteit waaraan we ons onderwerpen.

Wanneer uw leider rebels is en zich niet onderwerpt aan de autoriteit boven hem, kan datzelfde zaad in de kerk overgebracht worden, hetgeen vernietiging brengt aan de kudde in de kerk. We moeten waakzaam zijn om niet te luisteren naar mensen die zorgeloos praten over de kerkelijke autoriteit in Christus Jezus en ook weigeren om zich te onderwerpen aan autoriteit.

In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achternalopen en het gezag verachten; die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt, te laster, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere.” 2 Petrus 2:10-11 HSV

Mozes werd met hetzelfde geconfronteerd in Zijn tijd. En deze zonde die ervoor zorgt dat God de aarde opent en iedereen vernietigt die zich identificeert met deze rebelse geest. God Almachtig veracht het wanneer we rebelleren tegen autoriteit. Lees a.u.b. 16:1-50

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest te onderwerpen aan de autoriteit die u over mij geplaatst hebt en om te stoppen met het luisteren naar mensen die de autoriteit die God Almachtig geplaatst heeft in Zijn Kerk te bekritiseren in Jezus Christus machtige Naam. Amen.