Scroll Top

En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook Uw Heere in de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien des persoons is.” Efeze 6:9 HSV

De heren in dit plaatje symboliseren de leiders van ons tijd, zoals bijvoorbeeld leiders in verschillende denominaties in Christus Jezus. Het Woord van God vermaant ons om de ons door God gegeven autoriteit om mensen te leiden, niet te misbruiken.

Hoe misbruiken we de autoriteit? We maken misbruik van de autoriteit wanneer we het leven van mensen beginnen te manipuleren en beheersen en regels en voorschriften plaatsen die niets te maken hebben met Gods Woord of plan en doel voor Zijn mensen. Wanneer we dit als leiders in de praktijk brengen is het een teken van zwakte en ontrouw vanuit onze kant naar God, want we vertrouwen op ons kunnen om het leven van mensen te veranderen, terwijl alleen God hen kan veranderen. En het is ook een teken dat wij zelf ons niet onderwerpen aan God Almachtig, daarom vertrouwen we in de arm van het vlees om mensen te transformeren.

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig; ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.” 1 Petrus 5:1-4 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij als Uw leider Uw autoriteit geïnvesteerd in mij niet als een instrument van kwaadaardigheid te gebruiken jegens mijn broeders. Maar help mij om in U te blijven vertrouwen en aan u te onderwerpen, zelfs wanneer ik autoriteit delegeer in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Submit Yourself To God (part20) Vandaag Onderwerp uzelf aan God (deel… Vandaag […]

Comments are closed.