Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dat is goed omdat de Here hun gezag over jullie heeft gegeven. “Eer uw vader en je moeder.” Dat is het eerste van de Tien Geboden en er is een belofte aan verbonden: “Als je je vader en moeder eerst, zal het je goed gaan en zul je een lang leven hebben.” Efeziërs 6:1-3 HTB

Dit is wat ik de geestelijke regeringsautoriteit ingesteld door God Almachtig om ervoor te zorgen dat alles goed gaat met ons als kinderen van God.

Welnu, als we deze autoriteit veronachtzamen door te weigeren aan hen te onderwerpen vanwege de manier hoe we door hen zijn behandeld, zal het niet goed gaan met ons. Als kinderen van de Allerhoogste God moeten we leren om ons deel van God Almachtig met ons hart te gehoorzamen te doen. En Hem toestaan om onze gevechten op te nemen. Wanneer we mishandeld, gemanipuleerd, gedwongen gecontroleerd of geliefd zijn door dezelfde autoriteit die God Almachtig ons beveelt te waarderen, respecteren of aan te onderwerpen, zal Hij, God die alle dingen weet, onze koers rechtvaardigen afhankelijk van hoe we ons overgeven aan de bovenstaande schrift.

God heeft ons nooit opgeroepen om onze eigen gevechten te strijden. Misschien hebt u geworsteld omdat u de wetten in uw eigen handen hebt genomen. Bekeer u alstublieft, onderwerp u en sta de rechtvaardigheid van God Almachtig te zegevieren in uw zaak in Jezus Christus machtige Naam.

Maar u zult niet hoeven te vechten. Neem uw plaatsen in, blijf staan en kijk toe hoe God u allen op een wonderbaarlijke manier gaat redden, inwoners van Juda en Jeruzalem.” 2 Kronieken 20:17 HTB

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest onderdanig te blijven aan de autoriteit die U over mij hebt geplaatst. Dat het goed met mij mag gaan in Jezus Christus machtige Naam. Amen.