Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.” Efeziërs 5:21 HSV 

Eén van de manieren hoe wij onszelf aan God onderwerpen, is door ons aan elkaar te onderwerpen in de Heilige vreze Gods. Het respecteren van elkaar in de liefde, ongeacht onze titels of positie in het leven of verschillen in de uniekheid waarop God ons heeft geroepen.

Zonder deze geweldige sleutel kunnen wij niet in eenheid als lichaam functioneren. De duivel weet, dat op het moment dat wij elkaar beginnen te respecteren voor wie wij zijn als Kinderen van de Allerhoogste God en leren om elkaars verschillen te vieren en voor elkaar te bidden, zijn koninkrijk een probleem heeft.

Want er is kracht wanneer wij overeenstemmen in de liefde door elkaars uniekheid te vieren en respecteren in Jezus’ Naam.

Een pelgrimslied, van David. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid.” Psalmen 133:1-3 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mezelf aan mijn broeders en zusters te onderwerpen in de Vreze van U. In Jezus Christus machtige Naam, Amen.