hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” Hebreeën 9:14 HSV

Niemand kan echt onderwerpen aan God zonder de hulp van de Heilige Geest. Zelfs Jezus Christus onze Heer kon dit niet zonder de Heilige Geest doen. De Bijbel zegt: door de eeuwige Geest (Heilige Geest) gaf Christus zichzelf aan God as een volmaakt offer voor onze zonde. Dat was het verhaal van Gethsemane.

In Gethsemane werd de strijd van twee wilskrachten opgelost door de hulp van de Heilige Geest. Daarom zei Jezus Christus: “Desalniettemin niet mijn wil zal gescheide maar de uwe.”

En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” Mattheüs 26:39 HSV

De strijd om te onderwerpen aan God Almachtig en die vele wat wel te doen en wat niet zal ophouden wanneer we tijd investeren in het onderwijzen van mensen om te leren geleid door de Heilige Geest te zijn en vervuld te zijn van de Heilige Geest. Wanneer we het vervuld zijn door de Geest en geleid te worden door Hem, wordt het onderwerpen aan God de eenvoudigste iets in de wereld.

Want we kunnen alleen onderwerpen aan God Almachtig met de hulp van de Heilige Geest. Het onderwerpen aan God Almachtig helpt ons de wegen van God te kennen en niet alleen Zijn daden. De daden van God zijn de dingen die Hij al voor ons heeft gedaan en nog steeds laat manifesteren in ons leven. Maar de wegen van God heeft te maken met God als persoon te kennen die Jezus Christus is voor uzelf. We kunnen de Heilige Geest niet kennen zonder Jezus Christus te kennen. Hij (Jezus Christus) is Diegene die de Heilige Geest aan ons introduceert. Dus wanneer we Christus als persoon kennen, zal Hij de Heilige Geest laten kennen.

Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.” Psalmen 103:7 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Onderwijs mij om het vervuld met de Heilige Geest en geleid worden door Hem in de praktijk te brengen. Zodat ik mijzelf volledig kan onderwerpen aan U en de autoriteit die u in mijn leven hier op aarde hebt geplaatst in Jezus Christus machtige Naam. Amen.