Het is tijd dat u opstaat als Christen! Tijd om in actie te komen! Bewapen u met alle wapens die God u geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen (Efeziërs 6:11 HTB)

Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen” Lucas 10:19 HTB
God heeft ons de autoriteit (macht) gegeven om over satan en zijn trawanten te heersen in De Naam van Jezus! U hoeft niet de dag op zijn beloop te laten gaan! Neem controle in De Geest!
Vaak is dat we het maar toestaan dat dingen ons overkomen maar God heeft ons juist macht gegeven om onze plek in te nemen! Spreek tegen de situatie zegt de Bijbel:
Ik verzeker jullie: als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen: “Ga hier vandaan en val in de zee,” dan gebeurt het absoluut! Maar denk eraan: dat kan alleen als u gelooft dat het zal gaan zoals u zegt en er geen spoor van twijfel in uw hart is.” Marcus 11:23 HTB
Heeft u last van angst, verdriet, pijn, paniek, depressie of wat dan ook? Bestraf het in De Naam van Jezus! Hoe? Zeg hardop: “In de Naam van Jezus, ik bestraf elke vorm van angst (vul in wat voor u van toepassing is) Uit mijn gedachten, uit mijn emoties, uit mijn leven in Jezus Naam! Ik snijd mezelf los van elke associatie met “angst” in Jezus Naam! Elk zaad van “angst” is vernietigd! Ik ontwortel het op dit moment in de Naam van Jezus!
merk op, Ik stel u heden over de volken en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen en te planten.” Jeremia 1:10 NBG51
Vergeet nu niet te spreken wat u wèl wilt zien in uw leven. In het voorbeeld van angst moet u nu andere dingen in leven roepen zoals liefde en bezonnenheid. Spreek leven op uw werk! Spreek leven in uw studie! Spreek leven in uw familie! U gaat toch niet toestaan dat de duivel maar zo zijn gang kan gaan in uw huwelijk of uw gezin? Wordt boos in De Geest en verklaar satan de oorlog vandaag! U bent geen sufferd! Nee, u bent meer dan een overwinnaar! Want God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing (2 Timoteüs 1:7 BB). Hallelujaaa!?