Scroll Top

Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar gezin, vele dagen.” 1 Koningen 17:10-15 HSV

De vrouw uit onze hoofdtekst ontving een ommekeer in haar situatie toen zij de instructies van God Almachtig, door Zijn profeet heen, opvolgde. Sommige mensen zijn waar zij zijn in het leven door ongehoorzaamheid.

De overdenking van vandaag is een zelfonderzoek en uzelf weer in lijn brengen met datgene de Heer God Almachtig u heeft gezegd. Misschien lijkt de door Hem (God) gegeven instructie dwaas in uw eigen denken of lijkt het moeilijk. Doe het gewoon, God alleen weet waarom Hij aan iedereen voorbij gaat om tot u te komen.

Er was hongersnood in het land en vele gingen door moeilijkheden heen, maar God Almachtig koos de vrouw uit Zarfath uit om haar situatie te veranderen. Dus stop met zeggen “waarom ik?” in plaats van die vraag te stellen, erken dat God Almachtig u begunstigd heeft door u een instructie te geven voor uw eigen wonder.

Gehoorzaamheid trekt Gods gunst aan in ons leven.

Laten we Maar Samuel zei: Heeft de HEERE evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Zie,  gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.” 1 Samuel 15:22 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij U te gehoorzamen, zelfs wanneer ik het niet begrijp in Jezus machtige Naam, Amen.