Zie, al zou Hij mij doden, zou ik niet hopen? Maar toch zal ik mijn wegen voor Zijn aangezicht verdedigen.” Job 13:15 HSV

Veel mensen ervaren geen ommekeer in hun omstandigheden vanwege ontrouw. God is op zoek naar loyale mensen. Mensen die ongeacht van wat er in hun leven afspeelt dat oneerlijk lijkt, niet bewogen worden naar hun God. Dit zijn mensen die weten dat God is Wie Hij zegt dat Hij is.

God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?” Numeri 23:19 HSV

Deze mensen hebben de eigenschap van standvastigheid. Zulke mensen zullen altijd een ommekeer ervaren, ongeacht wat er op hen afkomt. Deze groep mensen zijn zich bewust van hun overwinning in Christus. De geest van standvastigheid en volharding is de Geest van ommekeer. Geef niet op wanneer dingen niet gaan zoals u verwacht. Wees standvastig in uw loyaliteit naar God en u zult voorzeker een ten goede ommekeer ervaren in Jezus Christus machtige Naam.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” Johannes 8:31-32 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om standvastig in U en ook getrouw aan U te zijn in Jezus Christus machtige Naam. Amen.