Scroll Top

U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt.” Jakobus 4:2 HSV

Een van de redenen dat wij geen ommekeer in onze situatie ervaren is vanwege slechte motieven. Wanneer wij God geloven voor een ommekeer, moeten wij ervoor zorgen dat we niet door de begeerte van het vlees worden gedreven.

Zelfs al is het misschien Gods wil voor ons leven om te hebben waar wij om vragen. Maar zolang onze motivatie verkeerd is, zal God ons niet verhoren of beantwoorden. Kwade motieven worden beheerst door kwade gedachten die voortkomen uit ons hart.

Had ik in mijn hart onrecht op het oog gehad, de Heere zou mij niet hebben gehoord.” Psalmen 66:18 HSV

Het is tijd dat wij onszelf opnieuw onderzoeken wanneer wij God voor een ommekeer wonder zoeken in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Onderzoek mijn hart en als er slechte motieven zitten, laat het dan aan het licht komen, in Jezus Christus machtige Naam, Amen.