Scroll Top

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.” Lukas 11:9 HSV

Een van de redenen waarom we geen ommekeer in onze situatie ervaren is vanwege geestelijke luiheid. God wil dat we volhardend zijn in ons verzoek wanneer we voor Hem komen voor een ommekeer in onze situatie.

En Hij zei tegen hen: Stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Vriend, leen mij drie broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten, en dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om ze u te geven.Ik zeg u: Al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft.” Lukas 11:5-8 HSV

Het is tijd voor u om nog opnieuw naar uw situatie te kijken en u te realiseren dat het niet Gods wil voor u is om worstelend, verslagen of gefrustreerd door het leven te gaan. Het is de duivel die probeert u te verhinderen datgene te ontvangen wat u toebehoort. Daarom dient u volhardend in gebed te zijn door de Heilige Geest om te overheersen in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij om volhardend in gebed te zijn, verwachtende dat mijn wonder zich elk moment manifesteert in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Comments (1)

[…] Ommekeer ervaring met God (deel… Vandaag Turnaround experience with God… Vandaag […]

Comments are closed.