Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren.” Psalmen 18:29 HSV

Het is de Heilige Geest die ons leidt, wij leiden Hem niet. Vele ervaren uitdagingen in hun leven omdat zij de Heilige Geest proberen te leiden.

Zonder dat de Heilige Geest onze duisternis verlicht, is een ommekeer ver van ons verwijderd. De Heilige Geest is onze Advocaat en bij helpt bij onze onwetendheid. En leidt ons dus naar de waarheid.

Voorwaar, het is de Geest van God in de sterveling, de adem van de Almachtige, die hen verstandig maakt. “Job 32:8 HSV

Vele van ons gaan niet voorwaarts door gebrek aan kennis en eindigen dus met veel leed.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bid dat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, mij de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van mijn verstand in Jezus Christus machtige Naam, Amen.