Scroll Top

ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond, ben je in de woorden van je eigen mond gevangen.” Spreuken 6:2 HSV

Velen hebben Gods bescherming over hun leven verwijderd door hun eigen belijdenis. Eén van de manieren hoe we deze dekking verwijderen is door het tegenovergestelde van Gods woord te spreken op basis van onze omstandigheden. De duivel gebruikt onze omstandigheden om ons in de val te lokken door onze eigen woorden.

De duivel weet dat God Almachtig onze bescherming is. Daarom gebruikt hij situaties om ons uit de bescherming te halen door twijfel en ervoor te zorgen dat we zijn leugens geloven door ervoor te zorgen dat we ondoordacht buiten Gods Woord om spreken.

Hebt Ú niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft, een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt U gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land.” Job 1:10 HSV

Daarom moeten we leren om onze tong te beheersen, opdat onze eigen woorden ons niet in de val zal verstrikken.

Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.” Spreuken 18:21 HSV

We moeten leren om niet onbedacht te spreken. Want onze woorden vormen onze toekomst. Met andere woorden, wanneer we een ommekeer willen ervaren in ons leven, moeten we leren om het juiste te zeggen en het juiste te doen in lijn met Gods woord.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.