Scroll Top

Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn,  opdat u  in deze dingen de goede strijd strijdt.” 1 Timotheüs 1:18 HSV

Veel mensen ervaren geen ommekeer omdat zij het wachten opgeven. Paul zei tegen Timotheüs om te strijden met het profetische woord. Wellicht heeft de Heer u vele dingen gezegd en lijkt het alsof het te lang duurt. Er zijn twee dingen die u nodig heeft terwijl u wacht op manifestatie.

Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.” Efeziërs 6:16 AMP

Het schild van geloof is daar om uw geestelijk verstand te beschermen van satanische misleiding zodat u blijft staan. Met andere woorden, houd vast van aan Gods Woord en mediteer erop aangaande die situatie.

En neem de helm van de zaligheid  en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.” Efeziërs 6:17 AMP

Het Zwaard van de Geest is een aanvalswapen tegen satan en zijn troepen van demonen. Gebruik het tegen satan. Neem de Naam van Jezus Christus en val elke kwade geest aan die u probeert de intimideren, af te leiden of te verhinderen. En vertrouw dan volledig op de Heer Jezus Christus, want de strijd is niet aan u maar aan de Heer. Daarom hebben wij de opdracht gekregen Zijn Naam te gebruiken en niet die van onszelf.

Het is tijd om de druk hoger op te voeren in de strijd. Ik garandeer u de overwinning is van ons in Jezus Christus machtige Naam, Amen.  

 

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest een goede oorlogsstrijd te voeren zelfs als ik een ommekeer in mijn situatie verwacht in Jezus Christus machtige Naam, Amen.

 

Comments (1)

[…] Ommekeer ervaring met God (deel… Vandaag Turnaround experience with God… Vandaag […]

Comments are closed.