Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE, en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn.” Exodus 14:10-14 HSV

Dit is het verhaal van de kinderen van Israëlieten toen ze Egypte verlieten, in gevangenschap van de farao. Farao’s hart was verhard en hij kwam hen achterna, ongeacht alle plagen die hij kreeg.

Eén van de fouten en leugens die ons geleerd wordt, is dat wanneer we wedergeboren zijn, de duivel niet tegen ons komt. Welnu, wedergeboorte is het begin van oorlogsvoering. Maar we moeten altijd beseffen dat we met een vijand te maken hebben die al verslagen is en dat zijn doel is om ons ervan te weerhouden dat we voorwaarts gaan door ons verstand aan te vallen door onze omstandigheden. Enkele manieren van hem zijn: angst, intimidatie, ontmoediging om u te stoppen voorwaarts te gaan en uw aandacht op hem te richten.

Besteed geen aandacht aan zijn leugens. Weet en onthoudt als kind van God Almachtig altijd dat God u dekt. En elke aanval op uw leven is een aanval op Hem. Hij wil dat u op Hem vertrouwt te midden van de storm en de Naam van Jezus Christus gebruikt tegen elke storm. Voorzeker zult u een ommekeer ervaren.

Kijk naar de grootheid van God in u en Zijn werken door u heen en stop met het kijken naar uw moeilijkheden.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.” 1 Johannes 4:4 HSV

Wees stil en zie het heil van de Heer. Houd stand en weiger om te bewegen naar uw gevoelens, maar wees bewogen door Gods Woord voor uw leven in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U dat U mij verzekert dat de overwinning altijd de mijne is in Jezus Christus machtige Naam. Amen.