Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” Hebreeën 4:14 HSV

De reden dat de situatie van vele nooit veranderd is omdat zij vasthouden aan de verkeerde dingen. God heeft ons nooit gevraagd of wij ons willen vastklampen aan onze problemen maar Hij heeft ons gevraagd ons vast te klampen aan Zijn Zoon Jezus Christus. Zolang wij ons concentreren op onze problemen, is een ommekeer ver van ons verwijderd. Het geheim van een ommekeer is Jezus.

Doe alle dingen  zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht,  waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven,  mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.” Filippenzen 2:14-16 HSV

Als wij leren om Gods Woord toe te staan ons in Zijn greep te houden en wij Zijn Woord ook vastgrijpen, is er gewoon geen situatie in ons leven die niet zal buigen voor de Naam van Jezus. Maar het geheim is het vasthouden van het Woord des levens, niet uw situatie. Het is het Woord des levens dat leven in uw situatie zal brengen niet andersom.

De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.” Mattheus 6:63 HSV

Jezus Christus in de Gever van Leven aan elke dode of hopeloze situatie. Daarom moeten wij ons aan Hem vastklampen en niet aan onze omstandigheden.

Het is tijd om een ommekeer de ervaren. Verander uw focus in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik kies ervoor om mijn aandacht niet op mijn omstandigheden te richten maar op U. Ik houd vast aan Jezus en niet mijn situatie. Dank u Heilige Vader voor een ommekeer in Jezus Christus machtige Naam, Amen.