En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God,  dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 1 Johannes 5:14 HSV

Zolang wij er zeker van zijn dat hetgeen wij aan God in gebed hebben gevraagd overeenkomstig Zijn plan voor ons is, hoeven wij niet te twijfelen of na te denken of Hij ons zal beantwoorden. Iedereen die een ommekeer in hun omstandigheden heeft ervaren, ontving hun antwoord omdat zij Gods wil baden. 

Gods wil is Gods Woord voor ons leven. Zolang wij in de liefde werken en onze hartgesteldheid correct is voor God Almachtig en ook weten dat Hij God is en de Beloner is van hen die Hem zoeken. Dan is er gewoon geen twijfel. Ongeacht waar wij doorheen gaan in het leven, God Almachtig zal voor een ommekeer in die situatie zorgen, ten gunste van ons.  

En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.” Mattheus 16:19 HSV

Het is tijd voor u om Gods wil over uw situatie te verklaren zoals het in de hemel is met een verwachting om een verandering in uw situatie te zien in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik dank U dat U mijn gebeden verhoord en mij een ommekeer geeft als ik overeenkomstig Uw wil bid in Jezus Christus machtige Naam, Amen.