In die dagen  werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt de HEERE: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEERE: Och HEERE, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde erg. Het gebeurde nu, toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de HEERE tot hem kwam: Keer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van Mijn volk: Dit zegt de HEERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van de HEERE gaan.” 2 Koningen 20:1-5 HSV

Nu, de Bijbel zegt dat de ziekte tot stervens toe was. Maar de koning keerde zijn gezicht naar God Almachtig voor zijn genezing. Hij geloofde God voor zijn wonder.

Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk,  maar bij God zijn alle dingen mogelijk.” Mattheus 19:26 HSV

Wij moeten God nooit beperken gebaseerd op onze vijf zintuigen. Elke uitdaging waar wij doorheen gaan in ons leven geeft God Almachtig de gelegenheid om een wonder te verrichten.  
Een wonder is iets dat niet kan worden bereikt op een natuurlijke manier. Gods bovennatuurlijke vermogen is nodig om een wonder in ons leven te verrichten. God verwacht van ons als Zijn kinderen dat wij Hem voor een wonder geloven, ondanks de omstandigheden in ons leven die Gods Woord in ons testen.

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven,  alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” Markus 9:23 HSV

Geef die zaak over in de Handen van Jezus Christus zonder te twijfelen en zie Hem voor wie Hij is.

Als God Almachtig de wereld kan scheppen met het Woord van Zijn kracht. Dan is dat wonderbaarlijk genoeg voor ons om Hem te kunnen geloven voor een ommekeer in onze situatie in Jezus Christus machtige Naam.  

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik vertrouw U in mijn situatie en ik geef het over in Uw Handen dank U voor een ommekeer in Jezus Christus machtige Naam, Amen.