Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” Johannes 15:7 HSV

Het geheim van een ommekeer in situatie is de invloed van Gods Woord in ons leven. Met andere woorden God wil dat we Zijn woord diep in ons hart (geest) verbergen, zodat het een voertuig zal zijn dat ons hele wezen beheerst. Het is het overgeven aan Gods Woord om het werk te doen in ons leven dat geboorte geeft aan een wonder.

De Bijbel zegt: “toen de engel van de Heer Maria bezocht en tegen haar zei dat ze zwanger zal worden en haar een kind zal geven door de kracht van de Heilige Geest.” Welnu, het was onmogelijk dat dit zou gebeuren zonder een man in Maria’s leven. Lees a.u.b. Lukas 1:26-38. En Maria zei tegen de engel, na al haar twijfels

Maria zei: Zie, de dienaren van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.” Lukas 1:38 HSV”

Maria gaf zichzelf over aan het woord zodat de manifestatie kon plaatsvinden en verborg het woord van God in haar hart.

Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.” Lukas 2:19 HSV

Het wordt tijd dat we ons volledig overgeven aan Gods woord. En terwijl we dit doen zullen we beginnen met het ervaren van het manifesteren van de kracht van God in ons leven als nooit tevoren in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest, terwijl ik mij overgeef aan U, om Uw Woord te verbergen in mijn hart (geest) in Jezus Christus machtige Naam. Amen.