Scroll Top

Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef mij dan bevel over het water naar U toe te komen. Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!” Mattheus 14:28-30 HSV

Petrus begon meteen te zinken toen hij zijn ogen van de Meester afwendde en focuste zich op dingen die in strijd kwamen met het Woord van de Meester. Jezus Christus vroeg Petrus om te bij Hem te komen. Jezus begon op het woord van de Meester te lopen en maakte wat vooruitgang. Maar het moment dat hij zijn ogen van het Woord afwendde en op zijn omstandigheden om het woord heen begon te richten, begon hij te zinken. De Bijbel zegt dat hij aan het woord twijfelde omdat zijn fysieke ogen het tegenovergestelde zag van de instructies van de Meester aan hem.

Welnu, we moeten begrijpen dat het Woord van God de kracht en het vermogen heeft om uit zichzelf resultaten te fabriceren. Misschien gaat uit door wat tijden van beproevingen. Het is datgene wat God Almachtig tot u heeft gesproken dat een verandering brengt. God wil dat u uw ogen vasthoudt op Zijn gesproken woord aan u. Want in dat gesproken woord van de Heer aan u, ligt de kracht en het kunnen om u een ommekeer ervaring te geven in Jezus Christus machtige Naam.

zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Jesaja 55:11 HSV

Dat Woord is Jezus Christus Zelf. Daarom worden we geboden om naar Jezus Christus te kijken en niet naar onze omstandigheden. Want Hij is Diegene die ervoor zorgt dat we een ommekeer ervaring voor het goede hebben in Zijn Naam.

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.” Hebreeën 12:2 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest mijn ogen gericht te houden op Jezus Christus in plaats van op mijn omstandigheden. In Jezus Christus machtige Naam. Amen.

 

Comments (1)

[…] Turnaround experience with God… Vandaag Ommekeer ervaring met God (deel… Vandaag […]

Comments are closed.