Scroll Top

Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar de HEERE had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de HEERE ging, treiterde zij haar zo; dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en waarom is je hart verdrietig?  Ben ik je niet meer waard dan tien zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de HEERE. Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg.” 1 Samuel 1:5-10 HSV

Nu de Bijbel zegt dat Hanna’s treurige situatie haar pijn in gebed omzette omdat zij geloofde in de God van wonderen. De God die als Enige de kracht en het vermogen heeft om voor een ommekeer te zorgen uit naam van Zijn mensen. God Almachtig wacht op ons tot wij naar Hem uitroepen en Hij is zo gewillig om elke hopeloze situatie in ons leven, ten goede van ons om te draaien.

En op die dag zult u Mij niets vragen.  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.” Johannes 16:23 HSV

Jezus Christus onze Heer heeft ons de mandaat gegeven om alles te vragen overeenkomstig Zijn wil voor ons leven en het zal geschiedde. Als God Almachtig niet bereid was om ons de ervaring van een ommekeer te geven, dan deed Hij ons niet zo een kostbare belofte in Zijn Woord.

Vandaag, kijk niet naar de grootheid van uw nood maar concentreer u op de grootheid van uw God, die bij machte is om voor een ommekeer te zorgen, ten gunste van u, in Jezus Christus machtige Naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik bid voor een ommekeer in (—plaats hier uw verzoek—). Dank u Heer voor verhoorde gebeden in Jezus Christus machtige Naam, Amen.