Zie, ik en de kinderen die de HEERE mij gegeven heeft, dienen tot tekenen en wonderen in Israël, afkomstig van de HEERE van de legermachten, Die op de berg Sion woont.” Jesaja 8:18 HSV

God Almachtig heeft ons allen geroepen voor tekenen en wonderen in deze wereld. Jesaja zei door de Heilige Geest dat hij en Zijn kinderen tot tekenen en wonderen dienen vanwege het bewustzijn van Diegene die op de troon zit en over Sion regeert. De meeste Christenen zijn zich meer bewust van de duivel dan van Wie er met hen werk of meer dan Hij Die groter is en in hen leeft.

Het is Gods tegenwoordigheid in ons en met ons dat ervoor zorgt dat de duivel vlucht en ons een ommekeer in ons leven geeft. Het bewustzijn van Zijn tegenwoordigheid in ons en met ons zal ons het vertrouwen geven om elke situatie in ons leven te confronteren, heel goed wetende dat de overwinning de ons is in Jezus Christus machtige Naam.

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken;” Markus 16:17 HSV

Toen Jezus Christus deze uitspraak naar ons deed, was Hij zich er volledig van bewust dat de duivel bestaat, maar Hij lag geen nadruk op satan. De nadruk lag en ligt nog steeds op het geloven in Hem. Dus Jezus Christus onze Heer wil dat we ons bewustzijn van Zijn tegenwoordigheid met ons en niet van hetgeen waarmee we geconfronteerd worden in het leven.

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.”1 Johannes 4:4 HSV

De bewustzijn van Zijn tegenwoordigheid in ons en met ons is de ademende grond voor God Almachtig om dingen ten goede van ons te doen omkeren.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Dank U voor Uw tegenwoordigheid in mij en met mij. En ik dank U ervoor dat u mij leven ten goede omkeert in Jezus Christus machtige naam. Amen.