Stem of geen stem, ik zal De Heer loven en prijzen! HALLELUJAAA? Ik zal aanhoudend blijven bidden in de Naam van Jezus!!! Sommige “Christenen” proberen allerlei smoesjes te vinden om niet te doen wat ze moeten doen! Als jij zo’n persoon bent dan ben je gewoon niet “ready” voor het leven met Christus! Als je denkt dat Het wandelen met Jezus alleen rozengeur en maneschijn is dan kom je bedrogen uit!

Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen…” Jesaja 54:17 NBG51
Hoe kan je verbaasd zijn dat je tegenstand ervaart in je geestelijke leven? Het is duidelijk dat er wapens tegen ons opgeheven zullen worden MAAR het zal geen succes hebben!!! De duivel zijn missie is om te stelen, te doden en te vernietigen (Johannes 10:10). We kunnen daarom niet onwetend zijn van satanische strategieën tegen ons leven! Dit is juist de tijd om op te staan en terug te vechten! Niemand wint door zichzelf alleen te verdedigen, je MOET in de aanval gaan in de Naam van Jezus!!!
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,” 2 Korinthiërs 10:3‭-‬5 NBG51
Waarom laat je alles maar over je heen komen? Accepteer het niet in de Naam van Jezus! De griep heerst in Nederland? Deze plaag zou je tent niet eens mogen naderen (Psalm 91:10)! LEF!!! Hoe kunnen we onszelf overgeven aan ziekte? Mijn lichaam kan van alles en nog wat ervaren maar ik blijf agressief aan mijn poort in Jezus Naam! Dat is geen ontkenning maar de waarheid! God Zijn Woord is ABSOLUUT! Ik ben wat Het Woord van God zegt dat ik ben en ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13). Ik weiger daarom mezelf over te geven aan ALLES wat tegen Het Woord van God ingaat!!! Dit leven is nou eenmaal niet eerlijk maar je krijgt alleen maar waar je voor vecht! Zielig doen, klagen en opgeven veranderen toch niet je situatie?
Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.” 1 Petrus 1:13 NBG51
Wees dus mentaal voorbereid op de strijd! Wie op De Here vertrouwt is onaantastbaar (Spreuken 29:25)! De duivel wilt ons altijd verslaan in ons verstand want zoals een mens denkt zo is hij ook (Spreuken 23:7). Stel dat je verleid wordt om iets verkeerds te doen. Zeg dan nooit: ‘God probeert mij te laten zondigen.’ Want God zal nooit iemand verleiden om te zondigen, en God kan zelf ook nooit verleid worden iets verkeerds te doen. Nee, als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd door je eigen slechte verlangens. Want daar luister je graag naar. Iedereen komt in de verleiding door zijn eigen verlangen, die hem lokt en meesleept. Als je verlangen is bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort (Jacobus 1:13-15). Broeders en zusters, omgordt daarom je verstand door je gedachten te richten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is (Filippenzen 4:8). Bedenk deze dingen! Als je met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt je op wat boven is, niet op wat op aarde is (Colossenzen 3:1-2 NBV)!
Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here” Psalmen 34:20 NBG51