We are living in a crucial time right now. This is the time to follow divine instructions. This is also the time to make sure that what you are doing, God is behind it! For The Bible says in Job 36:11

“If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant.”

We serve God with our spirit and NOT with our head (Romans 1:9). And the easiest way to serve Him is to follow The Word of God and practise it. So it is time to be a doer of The Word and not a hearer only (James 1:22).


Gehoorzaamheid is beter dan offers

We leven momenteel in een cruciale tijd. Dit is de tijd om goddelijke instructies op te volgen. Dit is ook de tijd om zeker ervan te zijn dat in alles wat je doet, dat God erachter zit! Want De Bijbel zegt in Job 36:11

Als zij luisteren en Hem gehoorzamen, zullen zij worden gezegend met een gelukkig en voorspoedig leven.”

We dienen God met onze geest en NIET met ons verstand (Romeinen 1: 9). En de makkelijkste manier om Hem te dienen is door Het Woord van God op te volgen en in praktijk te brengen. Dus het is tijd om een dader te zijn van Het Woord en niet alleen een hoorder (Jacobus 1:22).