Scroll Top

Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen; het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf: Zal ik nog liefdesgenot hebben, nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? [I Pet. 3:6.] En de HEERE zei tegen Abraham: Waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd: Zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de HEERE te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal Ik bij u terugkomen, en Sara zal een zoon hebben! [Matt. 19:26.]
Genesis 18:11‭-‬14 HSV

Abraham en Sara hadden nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn voor hen om een kind te krijgen op hun hoge leeftijd. Toen opeens het ondenkbare gebeurde en God tegen Abraham zei, Sarah zal zwanger worden en binnen een jaar een baby krijgen. Dat was als een droom die uitkwam ook al hadden ze beide aan God getwijfeld. Soms laten de uitdagingen in ons leven het ons bijna naar God toe opgeven of we accepteren zelfs dat de uitdaging bij ons hoort. Maar God Almachtig wil dat we altijd op Hem vertrouwen gebaseerd op zijn dagelijks persoonlijk gesproken woord tot ons bij elke uitdaging die wij in het leven tegenkomen. Als gevolg van het feit dat Hij niet afhankelijk is van ons vermogen om onze situatie te veranderen. Hij is afhankelijk van zichzelf om in ons te vervullen wat Hij heeft beloofd of gesproken heeft .

Vervolging is er om ons te leren dat de onmogelijkheid van de mens de mogelijkheid is van God . Vaak als we kijken naar de uitdagingen waar we door heengaan en we op het punt staan het op te geven , stapt God in en keert de hele situatie om. Het enige wat wij moeten doen is geloven alleen, dat God Zijn gesproken woord zich zal verhaasten in ons leven uit te voeren.

Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God”.[Gen. 18:14; Jer. 32:17.]
Lukas 18:27 HSV

Geloven alleen!

En Jezus zei tegen hem: Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft”. Markus 9:23 HSV

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader ik dank U voor Uw woord. Dank U dat mij leert dat mijn onmogelijkheid Uw mogelijkheid is en dat alles wat U van mij verwacht is dat ik alleen geloof in U in Jezus Christus machtig naam. Amen