Scroll Top

De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen”. 1 Petrus 5:10 HSV

God Almachtig gebruikt vervolging om ons te bekrachtigen maar het doel van de vijand is ons af te matten. De vraag nu is hoe gaat God ons dan bekrachtigen en verversen wanneer wij door moeilijke tijden heen gaan. Een van de manieren waarop Hij dit doet is als we gaan bidden en vasten en we ons apart zetten van alle schrijnende omstandigheden en afleidingen, en dat we Hem beginnen te zoeken voor richting leiding en goddelijke interventie in onze situatie.

Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden”. Jesaja 40:31 HSV

Vervolging leert ons om te wachten op de Heere in Jezus Christus machtige naam.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader Ik dank U voor Uw woord. Dank U dat U mij leert op U te wachten ten tijde van vervolging. Ook dank ik u dat u mijn tijd van wachten gebruikt om mij te verversen en te bekrachtigen in Jezus Christus machtige naam. Amen